Reuksmaakstoornis.nl – de nieuwe anosmievereniging heeft meer dan tweehonderd leden, wij noemen ze vrienden van de vereniging.

Het bestuur

Het bestuur bestaat op dit moment uit de volgende personen:

  • Kirsten Jaarsma | voorzitter
  • Leonie Plaizier | secretaris
  • Yvonne van Baal | penningmeester
  • Jan van der Meer | algemeen bestuurslid
  • Nienke Balvert | algemeen bestuurslid

Het bestuur is bereikbaar via het secretariaat: secretariaat@reuksmaakstoornis.nl

In 2015 heeft het bestuur van de Anosmievereniging in samenwerking met Stidad (Stichting Ideële Advisering) een missie & visie statement voor de vereniging opgezet. Aansluitend zijn wij begonnen met het opstellen van een communicatieplan voor 2015 & 2016.  Het communicatieplan kunt u hier bekijken.

 

De vereniging heeft een interne gedragscode en een klachtenregeling conform de richtlijnen van PGOsupport. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het secretariaat.

Missie & visie

Over de gevolgen en de impact van reuk- en smaakstoornissen – zoals anosmie – is weinig bekend. Mensen met een reuk- of smaakaandoening krijgen mede daardoor weinig maatschappelijke erkenning.

De Anosmievereniging ziet het als haar taak om mensen met een reuk- of smaakstoornis deskundig en zo breed mogelijk te informeren. Zowel over de oorzaak van de aandoening als over de invloed op iemands leven, de eventuele geneesmethoden en de medische ontwikkelingen. Graag willen we ervaringen delen met de mensen die hetzelfde meemaken en voelen. Daarbij wil de Anosmievereniging de verbindende factor zijn. Ook al is genezing niet altijd een optie, helpen kunnen we in elk geval.

Niet alleen de leden, ook de mensen die nog maar net hebben ontdekt een van deze stoornissen te hebben en de mensen die zich er (nog) niet van bewust zijn behoren tot onze doelgroep. Indirect spreken we ook partners, kinderen, familie en vrienden aan. Daarnaast bouwen we een relatie op met belanghebbenden in de medische wereld. Bijvoorbeeld in ziekenhuizen en klinieken, met specialisten, met huisartsen en patiëntenorganisaties en met de pers.

Wij zijn een betrouwbare bron in het geven van informatie over reuk- en smaakstoornissen. Daarnaast maken we onze doelgroep bewust van de diverse niet-medische aspecten met betrekking tot gezondheid, voeding, sociale veiligheid en menselijke relaties. Bovendien delen we ervaringen met mensen met een reuk- en smaakstoornis, waardoor mensen meer met elkaar verbonden raken en herkenning bij elkaar vinden. We zoeken naar compensatie voor het reuk- en smaakverlies en we willen de smaakbeleving voor mensen met reuk- en smaakstoornissen herontdekken en opnieuw vormgeven.

Wij willen een vliegwiel zijn in het medische landschap. Daarvan kunnen vooral de mensen met een reuk- en/of smaakstoornis profiteren. We gaan voor een betere begeleiding in de zorg en meer onderzoek naar deze reeks stoornissen.

Ons uitgangspunt is om zodanig professioneel te communiceren met de doelgroepen, dat informatie toegankelijk wordt en dat ervoor wordt zorggedragen dat alle bronnen zoveel mogelijk wetenschappelijk zijn onderbouwd. Daarbij zal verbinden altijd de hoogste prioriteit hebben.

Onze toekomstvisie is om een gelijkwaardige gesprekspartner te zijn binnen de medische wereld. Dit willen we bereiken door het uitwisselen van informatie en het volgen van nationale en internationale ontwikkelingen op het gebied van de oorzaken en de gevolgen van reuk- en smaakstoornissen. En vooral ook door een professionele patiëntenvereniging te zijn, met actieve en enthousiaste leden die een duurzame relatie opbouwen en onderhouden met de vrienden van onze vereniging. We bieden deze vrienden een luisterend oor en een plek om hun ervaringen te delen.

De Anosmievereniging is en blijft de verbindende factor.


Naar boven ↑