Word lid en blijf op de hoogte

Het lidmaatschap van de vereniging kost € 27,50 per kalenderjaar. Lid worden kan door middel van onderstaand aanmeldformulier.

Betaling van de contributie geschied per bank door middel van een machtiging tot incasso.

Nieuwe leden krijgen 1 exemplaar van ons magazine ‘Achter Glas’ gratis per post toegestuurd. Als lid van de vereniging ontvangt u vervolgens regelmatig ons digitale Nieuwsbericht (+/- 6 keer per jaar).

Tevens wordt u uitgenodigd op de vriendendagen (minimaal 1 keer per jaar) om daar lotgenoten te ontmoeten, ervaringen met anderen uit te wisselen, presentaties en/of workshops bij te wonen.

Leden krijgen tevens toegang tot onze besloten vriendenpagina op facebook, welke gebruikt wordt voor het delen van ervaringen, het uitwisselen van tips, etcetera.

Als u het lidmaatschap wilt opzeggen, dient u dit voor 1 december van het daaropvolgende kalenderjaar schriftelijk aan het secretariaat door te geven.

Dit kan per mail (secretariaat@reuksmaakstoornis.nl) of per post:

Secretariaat Reuksmaakstoornis.nl
Mevr. L. Plaizier
Postbus 91
4000 AB  Tiel

 


Aanmeldformulier

Ja, ik wil graag lid worden van Reuksmaakstoornis.nl – de nieuwe anosmievereniging.

Velden met * zijn verplicht om in te vullen.

Aanspreektitel *

Uw Achternaam *

Tussenvoegsel

Voorletters of voornaam *

Adres *

Postcode *

Plaats *

E-mail *

Telefoonnummer *

Geboortedatum *

Machtigt hierbij Anosmie-vereniging jaarlijks tot wederopzegging het contributiebedrag van zijn/haar rekening af te schrijven. *

Datum machtiging *

IBAN bankrekening (NL) *

Bankrekening nummer (Internationaal)

Bankrekening op naam van *
Naar boven ↑