Hypergeusie is het overmatig waarnemen van smaak. Deze stoornis ontstaat vaak als bijwerking van een medische behandeling, bijvoorbeeld chemotherapie bij kanker. Bij veel mensen ontstaat een overgevoeligheid voor één van de basissmaken, niet voor alle basissmaken tegelijk. Na het eindigen van de behandeling, verdwijnt vaak ook de overmatige waarneming van smaak.

 

Naar boven ↑