Klik hier voor meer informatie over reukverlies na corona

Wie zijn wij?

Er zijn in Nederland naar schatting tussen de 250.000 en 300.000 mensen die lijden aan een lichte dan wel ernstige vorm van reuk- en/of smaakstoornissen. Over de gevolgen en de impact van deze stoornissen – zoals bijvoorbeeld anosmie – is weinig bekend. Onze vereniging heeft als doel mensen met een reuk- en/of smaakstoornis zo deskundig en breed mogelijk te informeren over de oorzaak van de aandoening alsook over de invloed op iemands leven, de eventuele behandelmethoden en de medische ontwikkelingen.

Doelstellingen van de vereniging

  • Wij willen een betrouwbare informatiebron zijn op het gebied van reuk- en/of smaakstoornissen.
  • Mensen met een reuk- en/of smaakstoornis in de gelegenheid stellen ervaringen met elkaar kunnen delen zodat zij zich meer met elkaar verbonden voelen en herkenning bij elkaar vinden.
  • Onze vereniging zet zich in voor meer erkenning voor reuk- en/of smaakstoornissen, betere begeleiding in de zorg en meer onderzoek naar deze stoornissen.

Dit doen we onder andere door:

  • het organiseren van Vriendendagen voor leden van de vereniging;
  • voorlichting geven op het gebied van reuk- en/of smaakstoornissen;
  • het informeren over ontwikkelingen op het gebied van reuk en smaak(stoornissen) via deze website, nieuwsbrieven en onze facebook pagina;
  • contacten onderhouden met medische en wetenschappelijke organisaties;
  • het organiseren van workshops op het gebied van smaakbeleving.

Reuksmaakstoornis.nl – de nieuwe anosmievereniging

De vereniging is opgericht in 2000.  Zij ontleedt haar naam aan de stoornis ‘anosmie’ maar dat is voor velen een onbekend woord. Zelfs voor degenen die eraan lijden. ‘Osmie’ is het Griekse woord voor ‘geur’ en is het basiswoord voor vele medische definities gerelateerd aan ruiken. De verzamelnaam voor reukstoornissen is ‘dysosmie’. Anosmie is daar één van en betekent: een totaal verlies van het reukvermogen.

Lees verder op onze website om meer informatie in te winnen. Mocht u iets niet kunnen vinden of nog vragen hebben, neem dan gerust contact op met ons secretariaat.

Partners en handige links


Naar boven ↑