Word lid en blijf op de hoogte

Het lidmaatschap van de vereniging kost €30,- per kalenderjaar. Lid worden kan door middel van onderstaand aanmeldformulier.

Betaling van de contributie geschied per bank door middel van een machtiging tot incasso.

Nieuwe leden krijgen 1 exemplaar van ons magazine ‘Achter Glas’ gratis per post toegestuurd. Als lid van de vereniging ontvangt u vervolgens regelmatig ons digitale Nieuwsbericht (+/- 6 keer per jaar).

Tevens wordt u uitgenodigd op de vriendendagen (minimaal 1 keer per jaar) om daar lotgenoten te ontmoeten, ervaringen met anderen uit te wisselen, presentaties en/of workshops bij te wonen.

Leden krijgen ook toegang tot onze besloten vriendenpagina op Facebook, welke gebruikt wordt voor het delen van ervaringen, het uitwisselen van tips en meer.

Als u het lidmaatschap wilt opzeggen, dient u dit voor 1 december van het daaropvolgende kalenderjaar schriftelijk aan het secretariaat door te geven.

Dit kan per mail (reuksmaakstoornis@adminapn.nl) of per post:

Reuksmaakstoornis.nl
Postbus 91
4000 AB  Tiel

 


Aanmeldformulier

Ja, ik wil graag lid worden van Reuksmaakstoornis.nl – de nieuwe anosmievereniging.

Velden met * zijn verplicht om in te vullen.

  Aanspreektitel *

  Uw Achternaam *

  Tussenvoegsel

  Voorletters of voornaam *

  Adres *

  Postcode *

  Plaats *

  E-mail *

  Telefoonnummer *

  Geboortedatum *

  Machtigt hierbij Anosmie-vereniging jaarlijks tot wederopzegging het contributiebedrag van zijn/haar rekening af te schrijven. *

  Datum machtiging *

  IBAN bankrekening (NL) *

  Bankrekening nummer (Internationaal)

  Bankrekening op naam van *

  Door mij aan te melden als lid van de vereniging geef ik akkoord voor het delen van mijn persoonsgegevens onder (uitsluitend) de bestuursleden van Reuksmaakstoornis.nl. De gegevens worden enkel en alleen gebruikt voor correspondentie en (eventueel) lidmaatschap van de besloten Facebookpagina. *

  Anti spam vraag: *  Naar boven ↑