Het is weer tijd voor de jaarlijkse controle van de administratie van onze verenging! Deze check wordt uitgevoerd door twee onafhankelijke leden van onze vereniging. Zij vormen samen voor drie jaar de kascontrolecommissie.

Het kost de commissieleden ongeveer twee uur per jaar. De controle wordt gedaan op woensdag 27 februari in Tiel, reiskosten worden uiteraard vergoed.

We zijn op zoek naar twee nieuwe leden, waarvan er één als reserve aan de commissie wordt toegevoegd.

Voor de controle van de stukken is overigens geen financiële achtergrond nodig.

Aanmelden kan via Yvonne van Baal, penningmeester@reuksmaakstoornis.nl