Parosmie en fantosmie komen meer voor bij patiënten herstellend van Covid-19

Nederlandse samenvatting gemaakt door Reuksmaakstoornis.nl

Begin september 2021 werd online een eerste ‘pre-print’ gepubliceerd van grootschalig onderzoek van het GCCR naar reuk- en smaakverlies na Covid-19 uitgevoerd door maar liefst 29 universiteiten en onderzoeksinstituten wereldwijd. Het onderzoek, waar 1468 coronapatiënten aan meededen, bevestigt dat een substantieel percentage mensen tijdens het herstelproces van de reuk te maken krijgt met parosmie (geurvervormingen) en fantosmie (geurhallucinaties). In het onderzoek werden deelnemers eerst in de periode april – september 2020 door middel van een vragenlijst gevraagd naar hun reukverlies. Met een tweede vragenlijst in de periode september 2020 – februari 2021 werd er gekeken naar het verloop van het herstel van de reuk.

Het kerndoel van het onderzoek was om de kenmerken van het herstelproces van reuk en smaak bij Covid-19 patiënten beter in beeld te brengen. In het eerste onderzoek werd al aangetoond dat 40- tot 70% van de mensen die positief testten op Covid-19 te maken krijgen met totaal reukverlies (anosmie) en dat bij een deel van de mensen de reukproblemen langdurig kan zijn, soms langer dan elf maanden. Inmiddels wordt reuk- en/of smaakverlies beschouwd als een Long Covid-klacht en waarschuwen de onderzoekers voor de impact op de fysieke en mentale gezondheid bij patiënten..

Uit het onderzoek blijkt dat gemiddeld 200 dagen na de coronabesmetting bij 60% van de vrouwelijke deelnemers en bij 48% van de mannelijke deelnemers de reuk voor minder dan 80% hersteld is. Bij patiënten waarbij er ook sprake was van smaakverlies (ageusie) werd in het vervolgonderzoek duidelijk dat de smaak over het algemeen sneller herstelde dan de reuk. Een van de belangrijke conclusies van het onderzoek is dat bij het vervolgonderzoek er een grote stijging te zien is van mensen die te maken hebben met parosmie of fantosmie. Zo had bij het eerste onderzoek slechts 10,1% van de respondenten parosmie- of fantosmieklachten. Echter uit het vervolgonderzoek blijkt dat maar liefst 47% last heeft van parosmie en 25% van de respondenten te maken heeft met fantosmie.

De onderzoekers concluderen dat als gevolg van Covid-19  kwalitatieve reukstoornissen zoals parosmie en fantosmie bij miljoenen mensen wereldwijd  voorkomen, en dat deze klachten mogelijk langdurig kunnen aanhouden. Zij pleiten er dan ook voor dat onderzoek naar mogelijke behandelmethoden snel van start gaat. Verder waarschuwen de onderzoekers dat de gezondheidszorg voorbereid en alert moet zijn op de secundaire effecten van deze reukstoornissen op de fysieke en mentale gezondheid van patiënten.

Lees de onderzoeksresultaten hier: https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2021.08.28.21262763v1.full.pdf