Ethische goedkeuring voor onderzoek naar reuk- en smaakverlies als gevolg van COVID-19

In het afgelopen jaar kreeg naar schatting 2 van de 3 patiënten met een COVID-19 infectie te maken met reukverlies. Bij het merendeel van de patiënten keert het reukvermogen binnen een aantal weken terug, maar er zijn ook patiënten bij wie de klachten aanhouden, of die te maken krijgen met een verstoord reukvermogen. Deze klachten hebben grote invloed op het dagelijks leven van patiënten, en tot nu toe is nog onvoldoende bekend over het verloop van reukverlies bij COVID-19 patiënten, of de impact ervan op eetgedrag en kwaliteit van leven.

Daarom gaat een grootschalig onderzoek van start, met behulp van subsidie van de Nederlandse gezondheidsorganisatie ZonMw. Lees hier meer over het onderzoek. De patiëntenwerving voor het eerste traject van het onderzoek is begonnen: patiënten kunnen zich aanmelden via de website van Wageningen University.

U komt in aanmerking voor deelname aan dit onderzoek als u:

  • Tussen de 18 en 60 jaar bent
  • In de afgelopen 3 maanden de diagnose ‘Covid-19’ heeft gekregen na een positieve test
  • Minstens 1 maand, of langer, reukverlies heeft

Voor meer informatie en aanmelden verwijzen wij u door naar: https://www.wur.nl/nl/Waardecreatie-Samenwerking/Voedingsonderzoek-WUR/Show-Voedingsonderzoek/COVORTS-studie-onderzoek-naar-reukverlies-na-Covid-19-infectie-deelnemers-18-60-jaar.htm

Dit onderzoek is onderdeel van een grootschalige samenwerking tussen het UMC Utrecht, Wageningen University, het UMC Amsterdam, het Reuk- en smaakcentrum Ede en Reuksmaakstoornis.nl. Meer informatie over het onderzoek leest u ook hier. Er loopt ook een onderzoek bij het UMC Utrecht waarbij een behandeling met prednisolon onderzocht wordt. Aanmelden hiervoor is ook mogelijk, meer informatie vindt u hier.